ul.Wilgowa 67
42-271 Częstochowa
Dźbów
tel. (034) 365-98-60, 728 339 014
e-mail: biuro@hutmar.pl

Adres www:

http://hutmar.pl

NIP: 573-010-00-18
Regon: 000580813

Rejestracja Spółki:

Aktualnie Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000114383

Kapitał akcyjny: 3 450 000 zł