HUTMAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie,

ul. Wilgowa 67, 42-271 Częstochowa Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Nr KRS 0000114383 NIP 573-010-00-18 Kapitał zakładowy 3.450.000 złotych

REGON: 000580813

STRONA INTERNETOWA: hutmar.pl

E-MAIL: biuro@hutmar.pl