O nas

Hutmar SA to firma z tradycjami.

Przedsiębiorstwo Transportowo- Sprzętowe Budownictwa Hutniczego zostało utworzone 1 kwietnia 1974 roku jako przedsiębiorstwo państwowe.

Początkowo zajmowano się transportem w tym międzynarodowym i naprawą żurawi budowlanych. Przez wiele lat tabor samochodowy Przedsiębiorstwa nie był starszy niż pięć lat a zleceń nie brakowało.  Przedsiębiorstwo uczestniczyło w strategicznych inwestycjach takich jak budowa huty „Katowice”, kopalni „Pomorzanin”, modernizacji huty „Beldon”, „Zgoda” w Świętochłowicach, „Pokój” w Rudzie Śląskiej czy hucie „Warszawa”. W kolejnych latach Przedsiębiorstwo poszerzało swoją działalność. Zatrudnienie wzrosło do 1.700 osób. Wybudowano kotłownię, obszerną siedzibę firmy, sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągów oraz oczyszczalnię ścieków.  Powstały oddziały w Dąbrowie Górniczej i Polkowicach, siedzibą główną była i jest nadal Częstochowa. Zakres usług obejmował kompleksowe naprawy maszyn i pojazdów, wszelkich robót budowlanych w tym specjalistycznych, przez wiele lat do dziś Hutmar zajmuje się sprzedażą opału. Z dniem 1 stycznia 1998 roku hutnicze przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobowa Spółkę Skarbu Państwa. Od tego czasu Spółka funkcjonuje pod nazwą Hutmar SA. Spółka poszerzyła swoją działalność o nowoczesne technologie w budownictwie z zakresu ogrzewnictwa i klimatyzacji takie jak solary i pompy ciepła. Świadczy usługi z zakresu konserwacji i eksploatacji systemów grzewczych. Wdrożyła w swoich działaniach technologie z zakresu budownictwa pasywnego. Projektowane systemy centralnego ogrzewania i klimatyzacji harmonijnie łączą aspekty ekonomii i ekologii. Hutmar aktualnie posiada własną linię do konfekcjonowania ekogroszku i oferuje produkty wysokiej jakości.  Oferowany ekogroszek spełnia oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

W styczniu 2020r. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. objął 85% akcji Przedsiębiorstwa,  tym samym Spółka dołączyła do grupy kapitałowej RFG S.A.

Realizując ekologiczne założenia i mając na uwadze społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Spółka prowadzi swoją działalność  z zakresu energetyki i gospodarki wodno-ściekowej w poszanowaniu norm i zasad chroniących środowisko. Wpisując swoją działalność w nurt proekologiczny Spółka działa na rynku OZE. Świadczy usługi z zakresu audytów energetycznych, doradztwa specjalistycznego z zakresu fotowoltaiki. W ramach rekultywacji terenów pokopalnianych Spółka podjęła inwestycję budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MWp.

Spółka świadczy też usługi z zakresu kompleksowego zarządzania nieruchomościami i przeglądów elektrycznych oraz analiz technicznych.

Od października 2022 Spółka nawiązała współpracę z Tauron Wydobycie SA i dołączyła do nielicznego grona franczyzobiorców Spółki. aktualnie sprzedaje produkty węglowe najwyższej jakości pochodzące jedynie z polskich kopalni – Sobieski, Janina, Brześć.

Zarząd
  •  Karolina Kowalska – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza
  • Leszek Banaszak – Przewodniczący
  • Małgorzata Soja – Wiceprzewodnicząca
  • Dariusz Leszczyński -Sekretarz

Certyfikaty